Nieuwe Wet Vaste Huurcontracten

De Wet Vaste Huurcontracten is op 14 november 2023 door de Eerste Kamer goedgekeurd en werd op 1 december 2023 gepubliceerd. Lange tijd bleef onduidelijk wanneer de wet van kracht zou worden, maar inmiddels is bekendgemaakt dat dit op 1 juli 2024 zal zijn.

 

Wat houdt de wet in?

Met de inwerkingtreding van de wet zullen huurders van zowel zelfstandige als onzelfstandige woonruimtes (zoals kamers) vanaf het begin van de huurovereenkomst huurbescherming genieten. Dit betekent dat een verhuurder een wettelijke opzeggingsgrond nodig heeft om de huurovereenkomst rechtsgeldig te beëindigen.

Welke uitzonderingen zijn er?

In het “Besluit specifieke groepen tijdelijke huurovereenkomst” staan de uitzonderingen op deze norm. Deze uitzonderingen maken het mogelijk om met bepaalde groepen personen een tijdelijke huurovereenkomst van maximaal twee jaar aan te gaan, zelfs na 1 juli 2024. Deze tijdelijke huurovereenkomst eindigt automatisch op de afgesproken einddatum, mits de verhuurder de huurder tussen drie maanden en een maand voor die einddatum hierover informeert.

De groepen personen waarvoor deze uitzondering geldt zijn:

  • Studenten
  • Huurders die tijdelijk elders wonen vanwege dringende werkzaamheden of renovatie van hun woning
  • Urgente woningzoekenden
  • Huurders met een zogenaamd tweedekans-contract, bedoeld voor huurders waarvan een eerder huurcontract is beëindigd, bijvoorbeeld wegens ernstige overlast, en die nu tijdelijk een tweede kans krijgen
  • Wezen en nabestaanden
  • Gescheiden ouders
  • Huurders die werken op de Waddeneilanden
  • Vergunninghouders (statushouders) die direct uit een COA-opvanglocatie komen en wachten op definitieve huisvesting

Op de website van de Rijksoverheid vindt u de officiële tekst van het Besluit. Let op: de Eerste Kamer moet nog definitief akkoord geven, dus de tekst is nog niet definitief.

Dit is de link: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2024/02/02/besluit-specifieke-groepen-tijdelijke-huurovereenkomsten-en-nvt-versie-voorhang

Hoewel de verhuurmarkt graag had gezien dat ook arbeidsmigranten aan deze lijst zouden worden toegevoegd, heeft de wetgever hiervoor niet gekozen.

Hoe zit het met het overgangsrecht?

De wet geldt voor huurovereenkomsten die zijn gesloten op of na 1 juli 2024. Voor huurovereenkomsten die vóór deze datum zijn gesloten, is de wet niet van toepassing. Belangrijk om te weten is dat alleen de datum van het sluiten van de huurovereenkomst leidend is, en niet de datum waarop de huurovereenkomst in werking treedt.