Zorgeloos uw woning verhuren via Haring Verhuurmakelaar

Uw verhuuradviseur voor de juiste woonmatch en een beter rendement!

Gratis adviesgesprek aanvragen

Veelgestelde vragen

Tijdelijke verhuur

Het verhuren van uw woning kan zeker risico’s met zich meebrengen, zo is er bijvoorbeeld het risico van een hennepkwekerij of kan de woning gebruikt worden door terroristen of voor mensenhandel. Dit kan grote (financiële) gevolgen hebben voor een verhuurder. Ook het risico van een niet betalende of een slecht voor uw woning zorgende huurder is aanwezig.

U de risico’s zoveel mogelijk proberen uit te sluiten door Haring Verhuurmakelaar in te schakelen. Wij onderzoeken de potentiële huurder en eventuele medehuurders via het huurchecksysteem. We screenen op identiteit, inkomen, werkgever, huurverleden, fraude, terrorisme, witwassen en nog meer. Een huurder die iets te verbergen heeft zal niet gauw akkoord gaan met de controle van zijn documenten! Uw verhuurmakelaar maakt ook het juiste huurcontract voor uw situatie, de bepalingen die opgenomen worden, dekken of hebben een preventieve werking op de risico's bij verhuur.

Als verhuurder is het daarnaast van belang om goed verhuurderschap op te volgen. Wij kunnen in uw woning periodieke, fysieke controles uitvoeren en checken op onderhoud en bewoning. Zo verkleint u meteen het risico dat de huurder niet goed zorgt voor uw woning en de woning met schade achterlaat wanneer hij vertrekt

Uw verhuurmakelaar maakt het juiste huurcontract voor uw situatie, de bepalingen die opgenomen worden, dekken of hebben een preventieve werking op de risico's bij verhuur.

Ja, dat doen wij graag! Wetgeving verandert continu. Denk vooral aan rookmelders, het energielabel, maar ons advies is ook om bijvoorbeeld een co2 melder te plaatsen.

Ja, dat is wel verstandig! In vrijwel elke hypotheekakte voor een woning voor eigen bewoning is een clausule opgenomen, waarin staat dat deze vrij van verhuur dient te zijn en blijven. De hypotheekverstrekker geeft echter vaak wel toestemming voor verhuur, als de voorwaarden kloppen en u een professionele verhuurmakelaar heeft om uw woning te verhuren bijvoorbeeld.

Ja, u dient vooraf uw verzekering in te lichten over uw voorgenomen plannen om te gaan verhuren. Namelijk niet iedere verzekering wil een verhuurde woning verzekeren òf uw verzekeringsmaatschappij stelt bepaalde eisen aan de verhuur.

Ja, het is verstandig om een opstalverzekering en glasverzekering aan te houden of af te sluiten indien u uw woning verhuurt. Rust er nog een hypotheek op uw woning dan is een opstalverzekering verplicht! Verhuurd u gemeubileerd, dan is een inboedelverzekering ook niet onverstandig; het zijn immers uw meubels. Wordt de woning leeg verhuurd? Dan is de huurder aansprakelijk voor het verzekeren van zijn eigen inboedel.

Het is verplicht om uw verzekeraar in te lichten over uw voornemen om te gaan verhuren, de verzekeraar kan namelijk aanvullende voorwaarden aan de verzekering verlangen.

1. Huurcontract voor bepaalde tijd
Een huurcontract voor bepaalde tijd eindigt automatisch na de afgesproken periode. Voorwaarde is dat de verhuurder de huurder op tijd schriftelijk informeert over het einde van de huur. Dat wil zeggen tussen drie maanden en een maand voor de afgesproken einddatum. Voor een Zelfstandige woning is de afgesproken periode waarin u (iets) huurt maximaal 2 jaar. Voor een Onzelfstandige woonruimte is dit maximaal 5 jaar.
Als verhuurder mag u de huur niet tussentijds stopzetten. Uw huurder mag de huur wel tussentijds opzeggen. De opzegtermijn voor de huurder hang af van wanneer de huurder betaalt. Betaalt uw huurder de huur per maand? Dan is de opzegtermijn van de huurder ook een maand. Wel geldt er een minimum van 1 maand van tevoren. Betaalt de huurder per 3 maanden of meer? Dan geldt er een opzegtermijn van maximaal 3 maanden van tevoren.
Verlenging van het huurcontract voor bepaalde tijd is mogelijk. Maar dan verandert het huurcontract in een contract voor onbepaalde tijd (vast contract). De huurder heeft dan volledige huurbescherming. Dit geldt ook als het eerdere huurcontract voor bepaalde tijd korter was dan het maximum aantal jaren. Dit is 2 jaar voor een zelfstandige woning en 5 jaar voor een onzelfstandige woning.

2. Tussenhuur (ook bekend als de diplomatenclausule)
Stel u bent tijdelijk afwezig door vakantie, werk of studie. U kunt uw woning dan tijdelijk verhuren via een contract voor tussenhuur. Dit staat ook wel bekend als de diplomatenclausule. Uw huurder vertrekt dan weer uit uw woning als u terugkomt. Daarover maakt u duidelijke afspraken met uw huurder. Expats maken hier bijvoorbeeld gebruik van. Omdat ze vaak voor hun werk naar een ander land moeten verhuizen.

Bij een contract voor tussenhuur mag uw huurder het contract tussentijds opzeggen.

U spreekt met uw tijdelijke huurder een bepaalde periode voor de huur af. Na deze periode moet de tijdelijke huurder uit de woning.
Als verhuurder mag u de huur tussentijds stopzetten. Wel geldt er een opzegtermijn van maximaal 6 maanden. Dit is afhankelijk van het aantal jaren dat de tijdelijke huurder in de woning heeft gewoond. Uw huurder mag de huur ook opzeggen. Er geldt voor de huurder een opzegtermijn van 1 betalingstermijn. Daarbij geldt een minimum van 1 maand en een maximum van 3 maanden.
Heeft een huurder tussentijds opgezegd en gaat u nog niet terug naar uw woning? Dan kunt u de woning nog eens tijdelijk verhuren met een diplomatenclausule.
Verlenging van een huurcontract voor tussenhuur is mogelijk. Spreek dan wel een duidelijke einddatum af met de huurder in een nieuw huurcontract.

Expats, multinationals, remigranten, maar ook mensen die verbouwen of een nieuwbouw woning hebben gekocht zoeken woonruimte ter overbrugging van een bepaalde periode.