Nieuwe fiscale maatregel bedreigt nieuwbouw van huurwoningen.

Het voorgenomen wetsvoorstel dat beoogt om 10,4 procent aan overdrachtsbelasting te heffen op vastgoedaankopen via aandelentransacties zal een zware impact hebben op de nieuwbouw van huurwoningen, met name op de bouw van buitenlandse investeringen.

 

De afgelopen jaren zijn vooral buitenlandse pensioenfondsen actief geweest in het opkopen van nieuwe Nederlandse huurwoningen via aandelentransacties. Deze vorm van acquisitie was sinds 2011 vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Echter, per 1 januari 2024 wil Staatssecretaris Van Rij van Financiën hier een einde aan maken door middel van een wetsvoorstel dat momenteel in consultatie is. De maatregel zou de schatkist zo'n 155 miljoen euro moeten opleveren.

Volgens directeur Marijn Snijders van Capital Value kochten buitenlandse fondsen afgelopen jaar ruim 3.500 nieuwe huurwoningen op een totaal van 13.442. Vaak ging het daarbij om midden huurwoningen die te duur of te groot zijn voor Nederlandse pensioenfondsen of corporaties. Voor komend jaar zitten er nog eens zo'n 3.500 buitenlandse aankopen via een aandelentransactie in de pijplijn.

Mocht het wetsvoorstel worden ingevoerd en er 10,4 procent aan overdrachtsbelasting worden geheven, dan vreest Snijders dat deze deals vanwege de hogere kostprijs mogelijk zullen afketsen. Dit kan de bouw van duizenden huurwoningen in gevaar brengen.

Als verhuurmakelaar begrijp ik de bezorgdheid van Gerton Rademaker, belastingadviseur en partner bij Dirkzwager, over het nieuwe wetsvoorstel. Volgens Rademaker is het opmerkelijk dat de kostprijs van een huurwoning fiscaal verhoogd wordt tijdens een woningcrisis. Hij wijst erop dat in 2013, tijdens de vorige crisis, een btw-maatregel werd afgeschaft om de kostprijs te verlagen. De timing van dit wetsvoorstel lijkt daarom tegenstrijdig en het ontgaat Rademaker wat de logica hierachter is.

Als verhuurmakelaar ben ik het met Rademaker eens dat deze maatregel mogelijk negatieve gevolgen kan hebben voor de bouw van huurwoningen en daarmee ook voor zowel huurders als verhuurders.

Wat de gevolgen ook zijn voor de komende periode in de regio West-Friesland, we houden je hier op de hoogte!

Bron: vastgoedmarkt