Financieel beheer

Optimale opbrengst voor de eigenaar:

Wij zorgen voor het inkomsten van de huurwoning, de eventuele servicekosten en overige voorschotbedragen.

De ontvangen huur wordt binnen 10 dagen na ontvangst doorgestort naar de opdrachtgever, de beheerskosten worden hiermee verrekend. Gemaakte onderhoudskosten worden separaat in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Wij bewaken de tijdige en correcte betaling van alle door de huurder verschuldigde bedragen.

Bij achterstand ontvangt u advies over de noodzaak van juridische bijstand voor het innen van achterstallige betalingen. Wij zorgen desgewenst voor incasso, zo nodig met behulp van een incassobureau.

U ontvangt periodiek een helder overzicht van de inkomsten en uitgaven.

Contact opnemen