Administratief Beheer

Informeren en regelen:

Wij zorgen voor het opstellen van de huurovereenkomst, alsmede voor ondertekening door de huurder. Ook het opzeggen van de huurovereenkomst behoort tot onze taken.

Wij begeleiden de nieuwe huurder m.b.t. de aansluitingen en overschrijving van de nutsvoorzieningen, voor zover nodig, op zijn/haar naam. Bij beëindiging van de huurovereenkomst nemen wij de eindstanden van de nutsvoorzieningen op en verzorgen in overleg eventuele afsluiting (-en).

Bij elke huurmutatie stellen wij een inspectierapport op en controleren wij de inventarislijst. Ook zorgen wij voor het op naam overschrijven van de nutsvoorzieningen.

Periodieke huurverhogingen worden berekend en tijdig aangekondigd.

Contact opnemen