Huurverhoging vrijesectorwoning 2023 maximaal 4,1%

Vanaf 1 januari 2023 geldt er voor vrijesectorwoningen een maximale jaarlijkse huurverhoging van 4,1%. Dit is vastgesteld door de Eerste Kamer, die op 20 december 2022 de wetswijziging heeft aangenomen.

 

De toegestane huurverhoging in de vrije sector is gekoppeld aan de loonontwikkeling, indien deze lager is dan de inflatie. Voor de periode van december 2021 tot december 2022 was de inflatie 9,7% en de loonontwikkeling 3,1%. Dit betekent dat de toegestane jaarlijkse huurverhoging in het kalenderjaar 2023 maximaal 4,1% zal zijn voor vrijesectorwoningen.

Let op: deze toegestane jaarlijkse huurverhoging van maximaal 4,1% geldt ook voor ligplaatsen voor woonboten in 2023.

Het begrip vrijesectorhuurwoningen omvat zelfstandige woningen zoals eengezinswoningen, appartementen, studio's en bungalows, waarvan de aanvangshuurprijs hoger was dan de toenmalige liberalisatiegrens. Dit betekent dat als de kale huurprijs van de ingangsdatum van het huurcontract hoger was dan de liberalisatiegrens die gold op die ingangsdatum, de woning onder vrijesectorhuurwoningen valt.

Voor verhuurders is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van huurverhoging en regelgeving. Hopelijk heeft deze informatie jou geholpen om inzicht te krijgen in de veranderingen die vanaf 2023 van kracht zullen zijn.

Mocht je hier nog vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op. Jeroen Haring staat voor je klaar om je verder te helpen.