Goedgekeurd: Wetsvoorstel Goed verhuurderschap

Als verhuurmakelaar is het onze taak om u op de hoogte te brengen van recente ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op uw verhuuractiviteiten. Zoals u wellicht al weet, heeft de Nederlandse regering onlangs een wetsvoorstel aangenomen dat gemeenten meer mogelijkheden biedt om huurders te beschermen tegen misstanden bij het huren van woon- of verblijfsruimten.

 

Dit wetsvoorstel introduceert een norm voor goed verhuurderschap en geeft gemeenten de mogelijkheid om een verhuurvergunning te verplichten. Dit betekent dat gemeenten actief kunnen sturen op goed verhuurderschap, door bijvoorbeeld extra eisen te stellen aan de verhuurder als het gaat om het onderhoud van de woning en de maximale huurprijs van gereguleerde huurwoningen.

Wat houdt de Wet Goed Verhuurderschap in?

Als verhuurmakelaar is het onze taak om jou op de hoogte te brengen van de belangrijkste aspecten van de Wet Goed-Verhuurderschap. Hieronder vindt je een samenvatting van wat deze wet inhoudt:

Geen discriminatie / gelijke behandeling op de woningmarkt:

De Wet Goed-Verhuurderschap verbiedt discriminatie op de woningmarkt. Dit betekent dat iedereen gelijke kansen moet hebben bij het vinden van een woning, ongeacht afkomst, geslacht of andere persoonlijke kenmerken.

Geen huisjesmelkerij:

De Wet Goed-Verhuurderschap stelt eisen aan verhuurders om huisjesmelkerij tegen te gaan. Dit houdt in dat de verhuurder zich moet houden aan het huurrecht en transparant moet zijn over de gestelde eisen. Daarnaast moeten de rechten van huurders worden gerespecteerd.

Geen onterecht berekende bemiddelingskosten:

De Wet Goed-Verhuurderschap verbiedt het berekenen van onterechte bemiddelingskosten aan huurders. Alleen de werkelijk gemaakte kosten mogen in rekening worden gebracht.

Adequate reactie op rol van de huurder:

De Wet Goed-Verhuurderschap vereist van verhuurders een adequate reactie op de rol van de huurder om onwenselijk huurdersgedrag te voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan het tijdig en adequaat reageren op klachten van huurders.

De Wet Goed-Verhuurderschap is momenteel in voorbereiding:

In het voorjaar van 2018 is het basisakkoord van de Woonagenda gepresenteerd. Dit akkoord dient als basis voor de invoering van de Wet Goed-Verhuurderschap. Gemeenten krijgen de bevoegdheid om regels te stellen aan het bevorderen van Goed-Verhuurderschap en het tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken.

Als verhuurmakelaar juichen wij deze ontwikkeling toe. Het biedt ons de mogelijkheid om ons te onderscheiden van minder betrouwbare verhuurders en ons te profileren als een betrouwbare en professionele partij. Wij zetten ons altijd in voor goed verhuurderschap en het waarborgen van de belangen van zowel huurders als verhuurders.

Heb je vragen over deze ontwikkeling of wil je meer weten over onze werkwijze als verhuurmakelaar? Neem dan gerust contact met ons op!