WWS Punten 2024: Wat gaat er veranderen?

Hieronder alles over de nieuwe regels voor verhuur van woningen in de midden huur.

 

In het vorige blog hebben we al geïnformeerd over de aangekondigde boetes van de Gemeente die worden opgelegd als de regels van de WWS niet worden gehandhaafd, deze zijn niet mals!

Alle woningen tot 187 WWS punten in de gereguleerde (sociale) huursector komen te vervallen, tot nu toe was die grens 142 punten.

Veranderingen:

Er zijn naast al het slechte nieuws ook zeker kansen. Er worden namelijk in het nieuwe puntensysteem fors meer punten toegekend aan buitenruimtes, zoals dakterrassen en tuinen, maar ook aan woningen met hogere energieprestatie labels. Kortom: verduurzaming is een serieuze overweging! Zeker bij woningen met een laag energielabel zoals E,F en G.

Verwachting van verhuurder:

Bij ieder huurcontract dat voor een woning wordt afgesloten na 01 januari 2024 moet kunnen worden aangetoond dat de afgesproken huur klopt met de WWS puntentelling.

Wat kan ik doen om de huur van mijn woningen te optimaliseren? In deze 3 stappen heb je de consequenties van de nieuwe regels in beeld:

  • =         Inventarisatie van het huidige aantal WWS-punten van jouw woningen
  • =         Breng in beeld wat er per 1 januari 2024 verandert met de nieuwe regels, en wat de WWS-scores van de woningen zijn in het nieuwe regime.
  • =         Inventariseren welke verbeteringen je kan doen aan je woningen. Je kan dan vooral denken aan verduurzaming! Dat levert sowieso veel extra punten op.

De tabel voor 2024 is helaas nog niet beschikbaar, zodra die er wel is zullen wij deze meteen op onze website plaatsen. Hieronder hebben we het verschil op een rijtje gezet:

 Hoe snel kan je inspelen op nieuwe regels?

Met de huurprijscheck App kan je direct beginnen met de inventarisatie van jouw woning volgens het bestaande WWS puntenstelsel. Je kan daarna met een druk op de knop iedere woning herwaarderen volgens het nieuwe stelsel. Het bespaart je dus enorm veel tijd en je bent er als eerste klaar voor!

huurprijscheck.app 

Bron @Huurcheck en Rijksoverheid