Tijdelijk huurcontracten verbod: welke uitzonderingen zijn er?

Het voorgestelde verbod op tijdelijke huurcontracten: Welke uitzonderingen worden overwogen?

 

In het vorige jaar gepresenteerde wetsvoorstel, de Wet Vaste Huurcontracten, staat een beoogd verbod op tijdelijke huurcontracten centraal. Op dit moment ligt er een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) op tafel, voorgedragen door demissionair minister Hugo de Jonge, die ter beoordeling is voorgelegd aan zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Het doel van deze AMvB is om uitzonderingen vast te stellen voor specifieke doelgroepen, zoals studenten en dringende woningzoekenden. Dit is van groot belang gezien de situaties waarin een tijdelijk huurcontract de meest geschikte oplossing biedt.

Hoewel vaste huurcontracten weer de standaard zullen worden met de invoering van deze nieuwe wet, heeft demissionair minister De Jonge op verzoek van de Tweede Kamer serieus overwogen om uitzonderingen te maken voor bepaalde doelgroepen waar tijdelijke huurcontracten nog steeds van vitaal belang zijn. Hierdoor blijft het mogelijk om contracten met een looptijd van twee jaar of korter te sluiten in bepaalde situaties.

De voorgestelde uitzonderingen richten zich op verschillende doelgroepen. Hieronder vallen onder andere studenten, huurders die tijdelijk elders moeten verblijven vanwege urgente werkzaamheden of renovaties, dringende woningzoekenden, huurders die een tweede kanscontract aangaan (bijvoorbeeld na eerdere ernstige overlast), wezen en nabestaanden, gescheiden ouders, huurders die werkzaam zijn op de Waddeneilanden, en vergunninghouders die rechtstreeks uit een opvanglocatie komen.

 

Bron: Nul20.nl en vastgoedjournaal.nl 

Zowel de Wet Vaste Huurcontracten als de bijbehorende AMvB worden naar verwachting van kracht op 1 juli 2024. Voor meer gedetailleerde informatie over deze ontwikkelingen nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen.