Maximale huurverhoging vrije sector 2024

Vanaf 1 januari 2024 mogen de huurprijzen voor woningen in de vrije sector maximaal met 5,5 procent worden verhoogd. Wat betekent dit voor u?

 

 

Vanaf 1 januari 2024 mogen de huurprijzen voor woningen in de vrije sector maximaal met 5,5 procent worden verhoogd. Deze verhoging bestaat uit een inflatie van 4,5 procent plus een extra 1 procentpunt. De toegestane huurverhoging is van toepassing op verschillende typen woningen in de vrije sector, zoals zelfstandige woningen, studio's, en appartementen. Ook voor ligplaatsen van woonboten geldt het maximale verhogingspercentage.

In het vrije segment wordt de maximale huurverhoging bepaald door het laagste percentage van de loonontwikkeling of inflatie. Verhuurders mogen bij dit laagste percentage 1 procent optellen. De inflatie (CPI) van december 2022 tot december 2023 bedroeg 4,5 procent, terwijl de CAO-loonontwikkeling in dezelfde periode 5,8 procent was. Daarom wordt in 2024 gerekend met het lagere inflatiepercentage.

Huurders in de vrije sector zullen de jaarlijkse huurprijsverhoging doorgaans ervaren op basis van de ingangsdatum van hun huurcontract. De toegestane huurverhoging van 5,5 procent geldt van 01 januari 2024 tot 01 mei 2024. Op 01 mei 2024 loopt de wet die de maximering regelt af. Minister de Jonge werkt aan een voorstel om deze wet te verlengen.

 

  

 

Deze ontwikkelingen benadrukken de complexiteit van de veranderingen in box 3 en de impact ervan op uw belastingheffing. Het is raadzaam om de situatie nauwlettend te volgen en daarom zullen we jullie via nieuws op onze website hierover tijdig informeren.