Technisch beheer

Deskundige begeleiding bij het onderhoud; besparing en gemak voor de eigenaar:

Het bereiken van de hoogste huuropbrengst door uitgekiend advies over de afwerking en het opleverniveau van het te verhuren object, bij gemeubileerde verhuur ook over de aanschaf van nog ontbrekende inventaris.

Bij verhuurmutaties wordt het verhuurde object gecontroleerd, zodat schade direct door ons kan worden geclaimd bij de vertrekkende huurder.

Gemak voor de eigenaar doordat vragen van de huurder bij Technisch Beheer worden opgevangen. Wij zijn voor de huurder bereikbaar op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:30.

Bijzondere gebeurtenissen (gemeld door de huurder) die schade aan het onroerend goed (kunnen) veroorzaken, zoals brand, explosie, inbraak, storm en wateroverlast, worden gemeld aan de eigenaar, met een advies over de afwikkeling daarvan.

Het namens de opdrachtgever verstrekken van onderhoudsopdrachten. Bij spoedeisende zaken en bij kleine onderhoudszaken (meestal tot € 250,-) wordt direct opgetreden. Bij groter onderhoud wordt eerst toestemming van de eigenaar gevraagd. Desgewenst worden er meerdere offertes vergeleken. De werkzaamheden worden door ons gecontroleerd.

Contact opnemen