Verhuurrisico’s in kaart gebracht

De eindconclusie in het rapport geeft door middel van een kleurcodering duidelijk inzicht in de risico’s om uw woning aan de betreffende huurder te verhuren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van drie codes: rood, oranje of groen. De code rood geeft aan dat het dossier incompleet is en bepaalde checks nog gedaan moeten worden. Bij code oranje is alle administratie op orde en zijn de screeningsmethodieken voor de verhuurtransactie correct doorlopen, maar zijn er twijfels over de huurder. De makelaar zal u hierop wijzen waardoor wij aan onze zorgplicht naar u hebben voldaan, maar laat de beslissing aan u over om met deze huurder in zee te gaan. Ideaal is code groen. De makelaar heeft aan zijn zorgplicht voldaan en de huurder lijkt van onbesproken gedrag.

Contact opnemen