Verhuurvergunning

Als verhuurder moet je goed op de hoogte zijn van de mogelijkheid voor gemeenten om een verhuurvergunning af te geven. Hieronder hebben we de belangrijkste punten voor je op een rijtje gezet:

 • =         Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de gemeente te verhuren.
 • =         Gemeenten kunnen bepaalde doelgroepen uitsluiten (zoals studenten of arbeidsmigranten) of juist aanwijzen (zoals mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt).
 • =         Als verhuurder, verhuurbemiddelaar of beheerder dien je je te houden aan de gestelde regels. Overtreding kan leiden tot het verbod om verhuuractiviteiten voort te zetten.
 • =         Alleen de verhuurder/eigenaar van de woning kan de verhuurvergunning aanvragen.
 • =         De vergunning wordt geweigerd wanneer de verhuurder binnen een tijdvak van 4 jaar voorafgaand aan de aanvraag een bestuurlijke boete of een last onder bestuursdwang is opgelegd.
 • =         Bij de aanvraag van de vergunning is een BIBOP-onderzoek verplicht.
 • =         Als verhuurder ben je verplicht om je werkwijze toe te lichten om je aan de punten van goed verhuurderschap te houden.
 • =         De maximale rekenhuur en de maximale huurverhoging moeten worden gehandhaafd.
 • =         Als verhuurder ben je verplicht om een onderhoudsplan op te stellen en deze bij de gemeente op te vragen. Dit plan bevat onder andere onderhouds- en herstelwerkzaamheden van de woning over een periode van 5 jaar en een schatting van de verbonden kosten.
 • =         Als verhuurder dien je gebruik te maken van een schriftelijke huurovereenkomst.
 • =         Bij verhuur van arbeidsmigranten kan de gemeente deze vergunning tijdelijk voor een korte periode verlenen, maar kan zij ook eisen stellen aan het aantal maximaal arbeidsmigranten in een woning en aan de afzonderlijke verblijfsruimtes.
 • =         De gemeente kan de verhuurder binnen een tijdvak van 4 jaar een dwangsom, of bestuurlijke boeten opleggen.
 • =         Als verhuurder kunt je jouw vergunning verliezen en kan de gemeente het beheer en de verhuur overnemen bij overtreding van de regels.
 • =         De gemeente zal dan de huurprijs vaststellen en bepalen welke kosten er gemaakt moeten worden voor het beheren en verhuren van de woonruimte. Ook mogen zij de huurpenningen innen en onderhoudsmaatregelen bepalen en kosten hiervoor doorberekenen.
 • =         De gemeente kan het beheer niet eerder beëindigen dan nadat de verhuurder voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij in de toekomst volgens de regels zal handelen. Ook moeten eventuele noodzakelijke voorzieningen of aanpassingen zijn doorgevoerd en alle kosten en dwangsommen zijn betaald.
 • =         De toezichthouder (ODRA) is gerechtigd om de woning te betreden zonder toestemming van huurder of verhuurder.
 • =         De gemeente mag overtredingen en dwangsommen openbaar maken in de Staatscourant.
 • =         Het is verplicht om een bereikbare beheerder aan te stellen die bekend is bij omwonenden en instanties en 7 dagen per week beschikbaar is.
 • =         Verhuurders kunnen verplicht worden om alle communicatie en werkwijze vast te leggen via een systeem.

Heb je vragen over de verhuurvergunning of wil je meer weten over onze werkwijze als verhuurmakelaar? Neem dan gerust contact met ons op!