Afschaffing van de tijdelijke huurovereenkomst

Er is verandering op komst in de Nederlandse huurmarkt. Tijdelijke huurcontracten worden namelijk verboden. Het kan zijn dat je dit eerder hebt gehoord, maar tijdens een extra debatronde is gebleken dat een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met een initiatiefwet van PvdA en ChristenUnie. Ook tijdelijke kamerverhuur aan studenten is niet meer toegestaan.

 

Minder aanbod en minder stress, betere leefbaarheid wijken, maar nog langer thuis wonen en (nog) hogere huurprijzen.

Deze wet zal ongetwijfeld leiden tot minder aanbod van kamers en huurwoningen op de huurwoningmarkt. Logisch gevolg is dat de prijzen stijgen van het aanbod. Positief is dat de stress van huurders zal verminderen en de leefbaarheid in wijken zal toenemen, maar waar zij straks moeten wonen? Dat kan alleen als er snel gebouwd gaat worden… en dat gaat in deze tijd echt niet gebeuren.

Wat kan en mag dan nog wel aan tijdelijke huur worden afgesproken?

Nieuwe uitzonderingen

Wel zijn er nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor tijdelijke verhuur. Mensen die gaan samenwonen en daardoor een woning hebben waar ze nog niet vanaf willen, mogen deze tijdelijk gaan verhuren. Ook kunnen particuliere verhuurders verhuur aan een familielid als opzeggingsgrond gebruiken, al zal de rechter dan nog wel een afweging maken tussen de belangen van de zittende huurder en het betreffende familielid. 

Oude tijdelijke verhuurvarianten, zoals jongerencontracten, campuscontracten, contracten voor grote gezinnen, short stay en tussenhuur blijven ook bestaan met de gewijzigde wet. 

We begrijpen dat deze verandering ongunstig is voor meerdere mensen. Voor deze groep is het belangrijk om een goede betrouwbare verhuurmakelaar als huurwoningbemiddelaar in te schakelen, zodat men goed geïnformeerd kan worden over de mogelijkheden bij verhuur. Zo kunnen ook deze mensen, zorgeloos blijven verhuren en huren.

We houden u op de hoogte per wanneer deze wetswijziging van kracht is.